Medlemsinformation

På denna sidan hittar du aktuell information från styrelsen som är bra för dig som medlem att ta del av.

Lokala regler har uppdaterats

Läs gärna igenom våra lokala regler så att du är uppdaterad med vad som gäller. Du hittar dem här.

"Sandlådor" på gul tee

Du har säkert sett de svarta lådorna som finns på några av gul tee. I dem finns det sand som du gärna får använda då du slagit upp en torva vid ditt utslag. 

På så sätt hjälper du till så att teerna snabbare läker och nytt gräs bildas.

Ändring av starttid/Flera i bollen

Det kan hända att den starttid du bokat ändras, vilket banan har rätt att göra, om det är många som vill ut och spela. Du får då ett meddelande om ändringen via sms/e-post.

Att ändra starttiden är den absolut sista utvägen för att alla ska ha möjlighet att komma ut och spela.

Samma sak gäller då det finns plats kvar i bollen - En två-boll kan bokas på för att exempelvis bli en fyr-boll.

Missade du regelvandringen? 

Det kommer ny chans lite längre fram i augusti. Information om dag och tid kommer du att hitta här.

Denna gång går vi igenom vad som gäller vid lite mer udda lägen. Självklart kommer även grundreglerna med och det kommer också att finnas möjlighet ställa frågor. 

Fick du inte någon förfrågan angående medlemsundersökning i juni?

Då kommer du att få den vid andra undersökningstillfället som skickas den 28 augusti till alla medlemmar från 19 år, och som inte fick det första utskicket. 

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.