På Tönnersjö Golf arbetar vi cirkulärt med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi tar ansvar för vårt avtryck och bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi har analyserat FN:s globala mål och försöker bidra till samtliga. Vi arbetar extra hårt för att bidra till mål 3, 5, 8, 12, 13 och 15.

Social hållbarhet


Vi följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter och strävar efter att vara en öppen och inkluderande arbetsplats. Vi har kollektivavtal för våra anställda.

Vi ställer krav på att våra leverantörer agerar etiskt i sin affärsverksamhet och accepterar ingen korruption.

Vi välkomnar alla som medlemmar och gäster hos oss och uppmuntrar mångfald.

Vi vill att golf ska vara en rolig och avkopplande aktivitet och att alla ska känna sig välkomna.

Ekonomisk hållbarhet


Vi önskar att golf ska vara en sport som alla har möjlighet att utöva och har därför en fördelaktig prisbild för såväl medlemskap som greenfee, golfpaket, måltider med mera.

Vi arbetar ansvarsfullt för att minska spill och svinn i vår verksamhet, till exempel genom att minimera matsvinn i restaurangen och spara vatten genom snålspolande munstycken.

Vi har installerat solceller på våra tak som hjälper oss att minimera behovet av inköpt el.

Miljömässig hållbarhet


Vi värnar om biologisk mångfald och eftersträvar att upprätthålla habitat för växter och djur på golfbanan. Genom att till exempel låta växter gå i blom och gamla stockar ligga kvar skapar vi attraktiva miljöer för viktiga arter.

Vi är sparsamma med gödselmedel och analyserar regelbundet marken för att optimera behovet av gödsel. Vi strävar mot att gå över till fossilfritt producerad gödsel senast 2030.

Vi sprutar inte med kemiska bekämpningsmedel utan använder biologiska alternativ eller manuellt arbete.

Vi optimerar gräsklippning och andra körslor på banan och strävar mot en fossilfri maskinpark 2030.

Vi reglerar och styr bevattningen för att spara vatten och minimera behovet av energi till pumparna.

Vi använder robotgräsklippare på utvalda ytor för att spara bränsle.

Ta ansvar tillsammans med oss och bidra till en ljusare framtid.